söndag 2 september 2012

Här är Hela Hösten

18 augusti - 9 september AIR Local A/ Jenny Berntsson & Felice Hapetzeder
15 september- 7 oktember Nina Sleico
13 oktober- 4 november Jakob Krajcik 
10 november- 2 december Ny planläggning pågår
6 december - 21 december Joakim Stampe& Chuyia Chia

Inga kommentarer: