måndag 30 juli 2012

Local A på Rostrum!


Local A. (Jenny Berntsson och Felice Hapetzeder) har sedan starten 2009 skapat utställningar och workshops i samarbete med grupper av barn, ungdomar och konstnärer.

I The workshop show utvecklar Local A. arbetsmetoder, koncept och innehåll i möte med ungdomar och två pedagoger. Dessa möten utgör research för presentationen av de skulptur- och videoverk som visas efter en två veckor lång vistelse på Galleri Rostrum. Utställningen beskriver spänningen mellan samarbete och individuellt skapande.

Under en arbetsperiod på Island sommaren 2011 jobbade Local A. med verket Lämna allt, varav delar också visas i The workshop show. Temat kom från tanken om vad det egentligen skulle innebära att lämna det liv man har byggt upp för att leva ett annat, ännu ovisst. Situationen har en motsvarighet i de deltagande ungdomarnas inträde i vuxenlivet.

Local A. samarbetar med barn och ungdomar för att visa på nya möjligheter till möten med samtidskonsten. Local A. är intresserade av att skapa i samarbeten både för de möjligheter och inspiration det ger men också för att placera konsten närmare människors liv.