onsdag 15 december 2010

LjudscénDet ska förstås komma till en lista på alla de här musikaliska deltagarna. Notera att filmerna är 20 sek långkorta och endast en glimt av framträdandena, framträdana, framträdarna... vad än det heter, sent på kvällen.

lördag 11 december 2010

succé succé succé för Free store


 Lisbeth och Jukka bakar finska piroger

 En skymt av Ossian Theselius väggmålning
 Emma och Gertie tryckte tygkassar


 Kalle-Honkens färger

 Fynda fynda! ett helt ekiperingsrum!

tisdag 7 december 2010

tisdag 23 november 2010

EFTER TORSTEN - KOMMER FREE STORE!!!

ROSTRUM    F R E E   S T O R E
                    10  - 17 dec 
  KOM SKÄNK. KOM TA. NO MONEY INVOLVED
   EXTRA EXTRA!!! VI TAR INTE BETALT!!!!
HAR NI SAKER ATT SKÄNKA? ALLT SOM BLIR ÖVER GER VI TILL SOPSTATIONEN. HÄR KAN NI OCKSÅ HITTA JULKLAPPEN FÖR INGA PENGAR!!! UNDER VECKAN HAR VI WORKSHOPS, PERFORMANCE OCH LJUDSCÉN. VI BJUDER PÅ SOPPA PÅ ÖPPNINGSDAGEN!! 
EXTRA EXTRA!!!  KOM TILL ROSTRUM FREE STORE!!!
ÖPPNING KL 18-22. 10 DECEMBER

tisdag 9 november 2010

TORSTEN HYLANDER , Sakernas tillstånd


Utställningen pågår 13 november - 5 december.

Vernissage med Torsten


                               ede dressman?
SAKERNAS TILLSTÅND
Normalt låter vi våra erfarenheter projiceras på föremål.
Sällan låter vi föremålen projicera sig på oss.
En utställning av Torsten Hylander
 
Mina skulpturer utgår från redan existerande objekt och former. Jag vill utmana former och
dess associationer, så att det blir till en lek för mig och för betraktaren. Samtidigt är leken för
mig en metafor för det konstnärliga skapandet, det icke funktionella, det onyttiga och att
ständigt pröva det nya.

Jag sågar sönder, sätter samman och målar det nya objektet monokromt. Det monokroma gör
att gränserna mellan de sammansatta formerna suddas ut, delarna integreras och nya former
uppstår samtidigt som de ursprungliga formerna finns kvar med vaga associationer till kända
föremål. På senare år har jag delvis lämnat de monokroma träobjekten för att istället arbeta
med sammansatta objekt. Jag vill låta delarna ta större plats, så att man får en mer mångsidig
upplevelse mellan material, helhet och delar.

Betraktaren skall bli delaktig, och i sin fantasi vilja bygga om och ändra i mitt verk.
Genom att utnyttja ett redan känt föremål vill jag skapa ett öppet ifrågasättande av den
omedelbara associationen till verket. En get och en bilring nästan tvingar betraktaren in i ett
medskapande, till skillnad mot ett helt abstrakt konstverk.

De bekanta formerna ska leda fram till ett seende som blir mer konkret. Som att man ser på ett
träd, både som ett okänt objekt, och samtidigt via erfarenheterna, som representationen av ett
träd. Objekt blir till ytor och volymer, oberoende av de benämningar som ges dem, när man
väl känt igen dem.


Torsten Hylander

Finissage 7 november

 klicka rubriken för fler bilder från rättegången. Film kommer att bearbetas och kanske släppas just här

 Kontorsorkesterns kapellmästare Robert Ek och Niclas...nånting för protokoll på rättegång mot konsten.
 skymning över friheten

tackar kockar Richard och Aron för mat
en död piñata, en fri själ

måndag 25 oktober 2010

Art after work med Caroline Ljuus 9 novemberTISDAG AAW.


Caroline Ljuus visar två filmer på Galleri Rostrum Art After Work den 9/11-10.
Ljuus använder sin egen kropp som en plattform där västerländsk och asiatisk kultur interagerar med varandra. Framför kameran undersöker hon vad en identitet som asiatisk kvinna och utlandsadopterad i Sverige innebär.
I kortfilmen; ”Where do you come from?” besvarar Caroline en fråga som ofta återkommer i hennes liv med en performance.
I dokumentären; ”Your kind makes very good kissers” (”Ert släkte är mycket bra pussare”) är det hon själv som ställer frågor till män som via kontaktannons specifikt söker asiatiska kvinnor.
Caroline Ljuus är född 1978 i Sydkorea. Hon läser tredje året vid konsthögskolan i Umeå.
Mycket människor har tittat in, BRA filmer.