tisdag 9 november 2010

TORSTEN HYLANDER , Sakernas tillstånd


Utställningen pågår 13 november - 5 december.

Vernissage med Torsten


                               ede dressman?
SAKERNAS TILLSTÅND
Normalt låter vi våra erfarenheter projiceras på föremål.
Sällan låter vi föremålen projicera sig på oss.
En utställning av Torsten Hylander
 
Mina skulpturer utgår från redan existerande objekt och former. Jag vill utmana former och
dess associationer, så att det blir till en lek för mig och för betraktaren. Samtidigt är leken för
mig en metafor för det konstnärliga skapandet, det icke funktionella, det onyttiga och att
ständigt pröva det nya.

Jag sågar sönder, sätter samman och målar det nya objektet monokromt. Det monokroma gör
att gränserna mellan de sammansatta formerna suddas ut, delarna integreras och nya former
uppstår samtidigt som de ursprungliga formerna finns kvar med vaga associationer till kända
föremål. På senare år har jag delvis lämnat de monokroma träobjekten för att istället arbeta
med sammansatta objekt. Jag vill låta delarna ta större plats, så att man får en mer mångsidig
upplevelse mellan material, helhet och delar.

Betraktaren skall bli delaktig, och i sin fantasi vilja bygga om och ändra i mitt verk.
Genom att utnyttja ett redan känt föremål vill jag skapa ett öppet ifrågasättande av den
omedelbara associationen till verket. En get och en bilring nästan tvingar betraktaren in i ett
medskapande, till skillnad mot ett helt abstrakt konstverk.

De bekanta formerna ska leda fram till ett seende som blir mer konkret. Som att man ser på ett
träd, både som ett okänt objekt, och samtidigt via erfarenheterna, som representationen av ett
träd. Objekt blir till ytor och volymer, oberoende av de benämningar som ges dem, när man
väl känt igen dem.


Torsten Hylander

Inga kommentarer: